Tehniskās apkopes

Tehniskās apkopes

Drošība šodien un rīt

Servisa un tehniskās apkopes līgums nodrošina Jūsu iekārtu – visu veidu liftu, pacēlāju un eskalatoru – tehnisko apkopi saskaņā ar 2010. gada 2. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (turpmāk tekstā Noteikumi) prasībām. Tas atvieglo Jūsu dzīvi, nodrošinot to, ka Jūsu iekārtas būs labā tehniskā stāvoklī un to lietošana būs droša. Mūsu darbinieki piedalīsies lifta gadskārtējā pārbaudē un vadīs sarunas ar ekspertu lifta nodošanas procesā. Sazinieties ar mums, un mēs nosūtīsim līguma projektu Jūsu drošībai!

Saite uz MK noteikumiem – http://likumi.lv/doc.php?id=206107

Avārijas izsaukums

Pēc izsaukuma saņemšanas avārijas dienestā pa tālruni 67244207 vai 29625961 par iekārtas apstāšanos vai bojājumu, mēs veicam avārijas apkalpošanu, izlaižot pasažierus no bojātā lifta iespējami īsā laikā, kas tiek atrunāts katrā līgumā, un novēršam avārijas situācijas:

  • bojājuma gadījumā, kas nerada tiešus avārijas situācijas draudus, ne vēlāk kā 48 stundu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža vai citā līgumā saskaņotā laikā;
  • bojājuma gadījumā, kad iekārtas tālāka darbība var radīt būtiskus funkcionālus traucējumus, 3 stundu laikā no saņemšanas brīža vai citā līgumā saskaņotā laikā.

Diemžēl avārijas izsaukumi, gadījumos, kad būsim Jūs brīdinājuši par nepieciešamību veikt remontu, bez kura nav iespējams nodrošināt iekārtas netraucētu darbību un no mums neatkarīgu iemeslu dēļ remonts būs atlikts vai atteikts, būs par atsevišķu maksu, kas līgumā tiks atsevišķi atrunāta.

Prognozējamas izmaksas

Sabalansētas un paredzamas izmaksas ir ļoti svarīgas. Noslēdzot tehniskās apkopes līgumu, Jūs zināsiet savas iekārtas tehnisko apkopju izmaksas jau iepriekš. Jūsu iekārta vienmēr tiks uzturēta labā stāvoklī, un budžets tiks kontrolēts. Līgumā varat iekļaut ikmēneša vai ceturkšņa apkopes vai vienoties par citu apkopju grafiku. Cena būs atkarīga no iekārtas esošā stāvokļa un pieturu skaita. Ikmēneša maksa segs elektromehāniķa darbu, avārijas izsaukumu izmaksas, dažādu sīko palīgmateriālu (smērvielas un eļļas, mazgāšanas līdzekļi, drošinātāji u.c. materiāli) izmaksas, transporta izmaksas (degviela) un instrumentus.

Rezerves daļas un darbinieki

Apkopes darbus tehniskās apkopes līguma ietvaros veic profesionāli elektromehāniķi. Jaunām iekārtām izmantojam oriģinālās rezerves daļas. Liftiem, kuriem nav iespējams pasūtīt oriģinālās rezerves daļas, piemēram, iekārtām, kas mūsdienās vairāk netiek ražotas, detaļas tiek izgatavotas pēc pasūtījuma. Izmaksas detaļām tiks saskaņotas katrā atsevišķā gadījumā.